07/06/2021
Mình không phải designer, nhưng công việc mình làm có liên quan đến design khá nhiều. Đó là Trải nghiệm người dùng (UX), luôn tìm hiểu insight, hành vi, thói quen, nhu cầu và feedback từ người dùng/ khách hàng để hoàn thiện sản phẩm.
Advertisement ADS