30/05/2021
25 năm qua của web là tất cả về Code. Những người có khả năng học ngôn ngữ lập trình và sử dụng sức mạnh của trình soạn thảo văn bản đã tạo ra những sản phẩm đáng kinh ngạc và thường được khen thưởng xứng đáng.
25/05/2021
Một trong những "tâm tư" của nhiều bạn làm Designer khi mới đi làm Ux/Ui đó là: Không biết làm sao để khách hàng hiểu được ý nghĩa, vẻ đẹp từ thiết kế mình đem lại. Với kinh nghiệm "chiến trường" của mình và những kiến thức học được mình thường đưa ra lời khuyên cho các bạn
25/05/2021
Gần đây nhận thấy một số bạn cảm thấy làm UI không "lên" được nên muốn chuyển qua làm UX. Nhân dịp trong đợt covid đang hoành hành mình muốn cùng chia sẻ ý kiến cá nhân về Ux, Ui designer và những phần chồng lấn cần thiết trong 2 nghề này.
24/05/2021
Cũng giống như bất kỳ ngành học sáng tạo nào, thiết kế web có các quy tắc của nó. Tất cả nội dung, điều hướng và hình ảnh phải kết hợp với nhau để đảm bảo thiết kế của bạn đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Nhưng làm thế nào để tiếp cận những nền tảng của thiết kế trang web tốt? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề trong bài viết này.
Advertisement ADS