05/06/2021
Đây có lẽ là câu hỏi mình nhận được nhiều nhất về Golang nói riêng và backend nói chung. Một số anh chị em đã triển khai gRPC nhưng sau đó thì tá hoả quay về REST với trạng thái ức chế vì cái công nghệ gì mà khó xài và dễ bị "nghẽn request" như thế. Tại sao lại như thế???
Advertisement ADS