23/05/2021
Tôi không hiểu giá trị của thiết kế trải nghiệm người dùng (gọi tắt là UX) cho đến công việc chính thức đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp đại học với bằng Thiết kế đồ họa.
Advertisement ADS