24/05/2021
Hero image là một lựa chọn thiết kế web phổ biến vì có nhiều mục đích chính đáng khác. Dẫn đầu với một bức ảnh hấp dẫn thu hút khách truy cập vào trang web của bạn ngay lập tức. Thêm vào đó, Hero image phù hợp có thể truyền tải ngay lập tức các dịch vụ sản phẩm hoặc phong cách thương hiệu, trước khi người xem thậm chí đọc một từ sao chép.
Advertisement ADS