16/06/2021
Tui là dân database nên đương nhiên là thích SQL, nhưng mà phải ngậm ngùi chấp nhận là phần lớn kỹ sư phần mềm đều ghét SQL. Nói nhẹ nhàng thì chắc là do vấn đề mindsets, nặng hơn thì đó có thể coi là văn hoá, hay tôn giáo.
Advertisement ADS