24/05/2021
Trên sơ đồ Venn về sự sáng tạo, thiết kế web và đồ họa có một vài điểm tương đồng. Cả hai đều yêu cầu hiểu biết tốt về kiểu chữ, đồ họa và các nguyên tắc thiết kế. Nhưng cuối cùng, thiết kế web và đồ họa là những mục tiêu khác nhau với các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.
Advertisement ADS