24/05/2021
Trên sơ đồ Venn về sự sáng tạo, thiết kế web và đồ họa có một vài điểm tương đồng. Cả hai đều yêu cầu hiểu biết tốt về kiểu chữ, đồ họa và các nguyên tắc thiết kế. Nhưng cuối cùng, thiết kế web và đồ họa là những mục tiêu khác nhau với các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.
24/05/2021
Cũng giống như bất kỳ ngành học sáng tạo nào, thiết kế web có các quy tắc của nó. Tất cả nội dung, điều hướng và hình ảnh phải kết hợp với nhau để đảm bảo thiết kế của bạn đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Nhưng làm thế nào để tiếp cận những nền tảng của thiết kế trang web tốt? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề trong bài viết này.
23/05/2021
Tương lai của thiết kế web và phát triển web đang được xác định lại. 10 nữa, các chuyên gia về thiết kế và mã hóa sẽ vẫn có nhu cầu cao. Nhưng các nhiệm vụ thực tế hàng ngày của họ sẽ khác khi phong trào No-code - một xu hướng cho phép những người không lập trình xây dựng trang web và phần mềm một cách trực quan - thay đổi bối cảnh công việc.
Advertisement ADS