27/05/2021
Theo thống kê có khoảng 1.140.022.025 trang web trên internet tính đến tháng 1 năm 2017. Sự cạnh tranh cho các trang web trung bình là rất nhiều phải không bạn! Tuy nhiên, biết cách làm hài lòng khách truy cập có thể giúp trang web của bạn vượt lên trên tình trạng quá tải thông tin.
24/05/2021
Hero image là một lựa chọn thiết kế web phổ biến vì có nhiều mục đích chính đáng khác. Dẫn đầu với một bức ảnh hấp dẫn thu hút khách truy cập vào trang web của bạn ngay lập tức. Thêm vào đó, Hero image phù hợp có thể truyền tải ngay lập tức các dịch vụ sản phẩm hoặc phong cách thương hiệu, trước khi người xem thậm chí đọc một từ sao chép.
24/05/2021
Nhiều nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng, bao gồm cả những người như Dann Petty và Jared Spool, đã lập luận rằng việc yêu cầu một danh mục thiết kế từ các ứng viên đặt ra gánh nặng không cần thiết đối với những nhà sáng tạo mà thời gian sẽ được dành cho… chăm chỉ... sáng tạo.
23/05/2021
Hàng ngày mọi người đều ít nhiều vào đến vài trang web không ở mobile thì cũng trên Desktop (PC) nên đâu là dấu hiệu nhận biết một trang web an toàn?
Advertisement ADS