27/05/2021
Theo thống kê có khoảng 1.140.022.025 trang web trên internet tính đến tháng 1 năm 2017. Sự cạnh tranh cho các trang web trung bình là rất nhiều phải không bạn! Tuy nhiên, biết cách làm hài lòng khách truy cập có thể giúp trang web của bạn vượt lên trên tình trạng quá tải thông tin.
25/05/2021
Gần đây nhận thấy một số bạn cảm thấy làm UI không "lên" được nên muốn chuyển qua làm UX. Nhân dịp trong đợt covid đang hoành hành mình muốn cùng chia sẻ ý kiến cá nhân về Ux, Ui designer và những phần chồng lấn cần thiết trong 2 nghề này.
23/05/2021
Tôi không hiểu giá trị của thiết kế trải nghiệm người dùng (gọi tắt là UX) cho đến công việc chính thức đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp đại học với bằng Thiết kế đồ họa.
Advertisement ADS