23/05/2021
Tương lai của thiết kế web và phát triển web đang được xác định lại. 10 nữa, các chuyên gia về thiết kế và mã hóa sẽ vẫn có nhu cầu cao. Nhưng các nhiệm vụ thực tế hàng ngày của họ sẽ khác khi phong trào No-code - một xu hướng cho phép những người không lập trình xây dựng trang web và phần mềm một cách trực quan - thay đổi bối cảnh công việc.
Advertisement ADS