05/06/2021
Tháng trước có tranh cãi bung bét với một ông Techlead của một công ty của Singapore trong một buổi phỏng vấn của mình với công ty này.
Advertisement ADS