06/06/2021
Một bạn trẻ chia sẻ trong một group về 15 xu hướng logo nhưng không phân biệt được rõ ràng thế nào là xu hướng logo và tính ứng dụng, giá trị của nó là gì. Bài viết (như thường lệ) thu về lượng like, share cao. Nên tôi lại phải viết một bài góp ý. Đã post group đó. Tôi post tiếp đây với tinh thân chia sẻ những thứ basic cho fresher.
Advertisement ADS