24/05/2021
Cũng giống như bất kỳ ngành học sáng tạo nào, thiết kế web có các quy tắc của nó. Tất cả nội dung, điều hướng và hình ảnh phải kết hợp với nhau để đảm bảo thiết kế của bạn đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Nhưng làm thế nào để tiếp cận những nền tảng của thiết kế trang web tốt? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề trong bài viết này.
24/05/2021
Nhiều nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng, bao gồm cả những người như Dann Petty và Jared Spool, đã lập luận rằng việc yêu cầu một danh mục thiết kế từ các ứng viên đặt ra gánh nặng không cần thiết đối với những nhà sáng tạo mà thời gian sẽ được dành cho… chăm chỉ... sáng tạo.
23/05/2021
Tôi không hiểu giá trị của thiết kế trải nghiệm người dùng (gọi tắt là UX) cho đến công việc chính thức đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp đại học với bằng Thiết kế đồ họa.
23/05/2021
Tương lai của thiết kế web và phát triển web đang được xác định lại. 10 nữa, các chuyên gia về thiết kế và mã hóa sẽ vẫn có nhu cầu cao. Nhưng các nhiệm vụ thực tế hàng ngày của họ sẽ khác khi phong trào No-code - một xu hướng cho phép những người không lập trình xây dựng trang web và phần mềm một cách trực quan - thay đổi bối cảnh công việc.
Advertisement ADS